Inflation

Er du interesseret i, at din pension bevarer sin købekraft?

Inflationen udhuler din pension, og det bliver formentlig værre! IBM’s praksis frem til 1992 var at regulere pensionerne hvert andet år på grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede prisindeks.

Denne praksis stoppede i 1992, og er blot blevet efterfulgt med en enkelt regulering i 1999, hvor reguleringen udelukkende blev givet til pensioner, der var trådt i kraft i 1995 eller tidligere.

Pensionsreguleringer:

 • I 1992 regulerede IBM gældende pensioner, der var trådt i kraft i 1990 eller tidligere med 5,3 % (beregningsperiode maj 1990 til august 1992).
 • I 1999 regulerede IBM gældende pensioner, der var trådt i kraft i 1995 eller tidligere med 8,4 % (beregningsperiode august 1992 til januar 1999).
 • Ved reguleringen i 1999 var forbrugerprisindekset for mange pensionister steget med op til 12,4 % (august 1992 til januar 1999).
 • Pensionsreguleringen på kun 8,4 % begrundede IBM med at pensionister ikke skal betale Arbejdsmarkedsbidrag (AMBI).
 • I perioden fra august 1992 til december 2020 er forbrugerprisindekset samlet steget med 60,3 %. Dette betyder at de i 1992 og 1999 regulerede pensioner i dag har en manglende regulering på op til 51,9%.
 • For de pensioner der er trådt i kraft efter 1995 og frem til december 2020, udgør den forventede og endnu manglende regulering op til 48,8 %.
 • Nu kan du selv vælge det interval der er relevant for dig - og beregne hvad det vil betyde for dig, hvis IBM ikke fortsat regulerer din pension.

Forbrugerprisindekset

Nedenfor kan du se, hvordan forbrugerprisindekset, ifølge Danmarks Statistik, har udviklet sig.
Årsgennemsnittet for 2015 er sat lig 100.

 • 1981 - 38,90
 • 1982 - 42,80
 • 1983 - 45,70
 • 1984 - 48,60
 • 1985 - 50,90
 • 1986 - 52,80
 • 1987 - 54,90
 • 1988 - 57,40
 • 1989 - 60,10
 • 1990 - 61,70
 • 1991 - 63,20
 • 1992 - 64,50
 • 1993 - 65,30
 • 1994 - 66,60
 • 1995 - 68,00
 • 1996 - 69,50
 • 1997 - 71,00
 • 1998 - 72,30
 • 1999 - 74,10
 • 2000 - 76,20
 • 2001 - 78,00
 • 2002 - 79,90
 • 2003 - 81,60
 • 2004 - 82,50
 • 2005 - 84,00
 • 2006 - 85,60
 • 2007 - 87,10
 • 2008 - 90,10
 • 2009 - 91,20
 • 2010 - 93,30
 • 2011 - 95,90
 • 2012 - 98,20
 • 2013 - 99,00
 • 2014 - 99,60
 • 2015 - 100,0
 • 2016 - 100,3
 • 2017 - 101,4
 • 2018 - 102,2
 • 2019 - 103,0
 • 2020 - 103,4