Hvornår blev din pension sidst reguleret?

I 1977 blev igangværende pensioner for første gang reguleret med 8 %. Dette gjaldt for 2 IBM’ere, 5 ægtefælder, og 8 børn.

Efter 1977 blev pensionerne igen reguleret i:

I 1999 regulerede IBM pensioner

der var trådt i kraft i 1995 eller tidligere med 8,4 %. Ved reguleringen, der dækker perioden fra august 1992 til januar 1999, var forbrugerprisindekset steget med 12,4 %.

Pensionsreguleringen på kun 8,4 % begrundede IBM med, at pensionister ikke skulle betale Arbejdsmarkedsbidrag (AMBI).

I perioden fra august 1992 til december 2019, er forbrugerprisindekset samlet steget med 59,4 %. Dette betyder, at de pensioner der blev reguleret i 1999, i dag mangler en regulering på op til 51,0 %.

De IBM’ere der er gået på pension efter 1995, har til dato endnu ikke set nogen som helst form for regulering af deres pensioner. For disse pensioner udgør den forventede og endnu manglende regulering op til 48,2 %.

Og det rejser nu spørgsmålet… Hvornår bliver den igen reguleret?