IBM Pensionsfonds Bestyrelse
 
Pensionsfonden ledes af en bestyrelse, der består af en formand og fire andre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt Pensionsfondens medlemmer, mens formanden og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af IBM.
 
IBM valgt: 
Leif Breum   (Formand)
Anne Marie Ravn  
Niels Klejstrup  
Medlems valgt: 
Kai Adelhorst
Claus Hald