Hvem er vi !

SMIP er en IBM medarbejder sammenslutning, hvori alle medlemmer af IBM Pensionsfond kan optages.

Foreningens formål er at varetage interesserne for alle medlemmer af IBM Pensionsfond, herunder arbejde for, at deres virksomme og fremtidige pensioner i IBM Pensionsfond bevarer deres købekraft, samt medvirke til at indgå såvel kollektive som enkeltstående aftaler om pensionsvilkår.

 
SMIP’s bestyrelse har derfor som fokusområder at: