Inflation

Er du interesseret i, at din pension bevarer sin købekraft ?

Inflationen udhuler din pension, og det bliver formentlig værre!

IBM's praksis frem til 1992 var at regulere pensionerne hvert andet år på grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede prisindeks.

Denne praksis stoppede i 1992, og er blot blevet efterfulgt med en enkelt regulering i 1999, hvor reguleringen udelukkende blev givet til pensioner, der var trådt i kraft i 1995 eller tidligere.

Nedenfor kan du se, hvordan forbrugerprisindekset ifølge Danmarks Statistik har udviklet sig, med års gennemsnittet for 2015 sat lig med 100.
 

 1981   38,9

1982   42,8

1983   45,7

1984   48,6

1985   50,9

 1986   52,8

1987   54,9

1988   57,4

1989   60,1

1990   61,7

 1991   63,2

1992   64,5

1993   65,3

1994   66,6

1995   68,0

 1996   69,5

1997  71,0

1998  72,3

1999   74,1

2000  76,2

2001   78,0

2002   79,9

2003  81,6

2004   82,5

2005  84,0

2006   85,6

2007   87,1

2008  90,1

2009   91,2

2010  93,3

2011   95,9

2012   98,2

2013  99,0

2014   99,6

2015   100

2016  100,3

   2017  101,4     2018 102,2
 
 
 Pensionsreguleringer:
 
  • I 1992 regulerede IBM gældende pensioner, der var trådt i kraft i 1990 eller tidligere med 5,3 % (beregningsperiode maj 1990 til august 1992).

  • I 1999 regulerede IBM gældende pensioner, der var trådt i kraft i 1995 eller tidligere med 8,4 % (beregningsperiode august 1992 til januar 1999). 

    Ved reguleringen i 1999 var forbrugerprisindekset for mange pensionister steget med op til 12,4 % (august 1992 til januar 1999). 

    Pensionsreguleringen på kun 8,4 % begrundede IBM med at pensionister ikke skal betale Arbejdsmarkedsbidrag (AMBI).
I perioden fra august 1992 til december 2018 er forbrugerprisindekset samlet steget med 58,2 %
Dette betyder at de i 1992 og 1999 regulerede pensioner i dag har en manglende regulering på op til 49,8 %.

For de pensioner der er trådt i kraft efter 1995 og frem til december 2018, udgør den forventede og endnu manglende regulering op til 47,1 %.

 
Nu kan du selv vælge det interval der er relevant for dig - og beregne hvad det vil betyde for dig, hvis IBM ikke fortsat regulerer din pension.

Send e-mail Print denne side Sitemap Anbefal denne side