Lyngby den 8. april 2008

Medlemsmøde i IBM Pensionsfond - torsdag, den 24.  april 2008

Til IBM Pensionsfonds medlemmer

Herved har vi fornøjelsen at indbyde til medlemsmøde torsdag den 24. april kl. 09.00 i kantinen i N91 - Blok 1.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Regnskab og anvendelse af overskud eller dækning af tab.

 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

       Kai Adelhorst              (villig til genvalg)
       Anne-Marie Dalhauge  (villig til genvalg)

 5. Valg af 2 suppleanter:

       Mikael Overgaard        (villig til genvalg)
       Oluf Jørgensen            (villig til genvalg)

 6. Valg af revisor:

  PricewaterhouseCoopers  (foreslås genvalgt)

 7. Spørgsmål, forslag begæret på dagsordenen. Ingen

 8. Eventuelt.
 
Beretning, regnskab, og fuldmagt samt vedtægter og regulativ kan af medarbejdere ses på IBM Nordic HR’s intranet.
 

Indkaldelse, regnskab, samt fuldmagt vil blive sendt til pensionerede medlemmer og ægtefællepensionister.

Afstemninger på medlemsmødet sker ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 og stk. 4. Ønsker du at afgive fuldmagt, benyttes vedlagte formular. Den skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før medlemsmødet dvs. torsdag, den 17. april (kan sendes til personaleafdelingen N91/401-02).

Medlemsmødet forventes at vare ca. 1 time.


IBM Pensionsfond
Lars Mikkelgaard-Jensen

Send e-mail Print denne side Sitemap Anbefal denne side